08-06-09

Jong VLD vraagt herbronning en verandering

Voor Jong VLD maken deze ontgoochelende verkiezingsuitslagen pijnlijk
> duidelijk dat Open Vld er vandaag niet in slaagt om een geloofwaardig en
> offensief liberaal verhaal te brengen dat mensen inspireert. Nochtans is
> dergelijk offensief liberaal verhaal noodzakelijk, niet alleen om in de
> toekomst verkiezingsoverwinningen te behalen, maar eerst en vooral om
> Europa, België en Vlaanderen uit deze crisis te trekken en voor te
> bereiden op de uitdagingen van een snel veranderende wereld in de 21e
> eeuw.
>
> Bezinningsperiode
>
> Daarom doet Jong VLD een oproep aan de liberale partij om vooruit te
> kijken en zich te wapenen voor de toekomst. Het blijkt duidelijk dat de
> liberale partij nood heeft aan een bezinningsperiode, waarin ideologische
> herbronning centraal staat. Uit zijn eigen bronnen moet en kan het
> liberalisme de inspiratie putten voor zijn vernieuwing die, consequent
> doorgedacht en toegepast, synoniem zal zijn van radicalisering.
>
> Idealisme
>
> De verkiezingsuitslag heeft voor Jong VLD één ding pijnlijk duidelijk
> gemaakt: de huidige generatie van woordvoerders en marketeers heeft
> gefaald in haar opzet om de successen van het verleden te bestendigen.
> Politiek draait om idealisme, bezieling, passie, ideologie en ideeën, een
> coherente visie omtrent de toekomst van onze maatschappij, die niet
> vervangen kan worden door een vaag liberalisme à la carte of inzetten op
> de status-quo.

18:54 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

07-06-09

Jong VLD wil één zetel voor het Europees Parlement Actie donderdag 28 mei om 17u00 – Luxemburgplein, Brussel

Na de verkiezingen van juni kan een nieuwe groep europarlementairen beginnen met de
maandelijkse verhuis tussen Brussel en Straatsburg. Jong VLD herhaalt haar pleidooi voor één
zetel voor het Europees Parlement. Morgen illustreren de jonge liberalen dit met een stoelendans
op het Luxemburgplein te Brussel.
Twaalf keer per jaar verhuizen alle parlementariërs met hun medewerkers en hun dossiers voor een
weekje van Brussel, waar het Europees Parlement haar dagdagelijkse taken vervult, naar
Straatsburg voor de plenaire sessies. Een valabele reden hiervoor heeft nog niemand kunnen
geven. De kostprijs van deze maandelijkse verhuis, enkel om Frankrijk te plezieren, wordt geschat
op 200 miljoen euro. Daarnaast blijft het gebouw in Straatsburg 40 weken per jaar leeg staan.
Naast de financiële impact, is deze verhuis ook slecht voor het milieu.
Jong VLD wil dan ook opnieuw een oproep lanceren om het Europees Parlement één zetel te
geven en deze verkwisting van middelen stop te zetten.
Jong VLD is een groot voorstander van de Europese Unie. Helaas hollen uitwassen als deze
maandelijkse verhuis de steun van de bevolking voor het Europese project uit en geven ze
gedroomde munitie aan eurosceptici. Daarom steunt Jong VLD de campagne van het Zweedse
liberale Europarlementslid Cecilia Malmström. Zij verzamelde ondertussen al meer dan 1,25 miljoen
handtekeningen om het Europees Parlement enkel in Brussel te laten vergaderen.
Jong VLD zet haar standpunt kracht bij door een actie. Met een stoelendans willen we de idiotie
van deze maandelijkse verhuis illustreren. Deze actie gaat door op donderdag 28 april en dit voor
het Europees Parlement op het Luxemburgplein te Brussel. We starten om 17u00.
Voorzitter Philippe De Backer: “Als jonge liberalen staan wij achter het Europees project. Maar deze
idiote maandelijkse verhuis naar Straatsburg moet ophouden. Deze geldverkwistende stoelendans
is totaal nutteloos. Vergelijk het met een multinational die elke maand het voltallige personeel drie
weken in België en een week in pakweg Oostenrijk zou laten werken. Dat zouden aandeelhouders
en vakbonden toch ook niet toestaan? Willen we de bevolking achter de Europese Unie scharen,
kunnen we dit soort zaken missen als kiespijn. ”

22:22 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jong VLD wil recht in derde graad secundair Reacties handtassendiefstal Geraardsbergen tonen noodzaak aan

Jong VLD pleitte in haar 10 punten voor 7 juni voor het invoeren van een vak ‘recht’ in de derde
graad van het secundair onderwijs. De reacties die de voorbij dagen hoog oplaaiden na de
gewelddadige handtassendiefstal in Geraardsbergen tonen de noodzaak hiervan nog eens aan.
Het is essentieel voor het voortbestaan van de rechtstaat dat zij mee gedragen wordt door
eenieder en dat er voldoende bewustzijn bij de bevolking is. Het onderwijs speelt hier een
belangrijke rol.
De voorbije dagen zagen we heel wat reacties verschijnen op fora over de jammerlijke overval op
een 64-jarige vrouw in Geraardsbergen. Toen de verdachten door de parketten vrijgelaten
werden wegens onvoldoende aanwijzingen van schuld, was het hek helemaal van de dam. De
roep om een strengere justitie, harde straffen, bootcamps, … klonk luid, net zoals de verwijten
over doofpotoperaties en complotten van magistratuur en politiek.
Dit alles terwijl het tot de essentie van onze rechtstaat behoort dat burgers niet zomaar kunnen
aangehouden blijven, dat men onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, dat de magistratuur
onafhankelijk werkt en dat ook de verdediging haar rechten heeft. Daarnaast is er nog de
specifieke behandeling van minderjarigen. Het feit dat de oorspronkelijk aangehouden jongeren
niets met deze zaak te maken hadden, maakt het belang van deze principes nog eens extra
pijnlijk duidelijk.
Mediagenieke zaken zoals deze brengen al te vaak dezelfde reacties voort. Zaken als deze
zouden echter moeten gekaderd worden in de context van ons rechtssysteem. Om toekomstige
generaties hier alvast voor te wapenen, pleit Jong VLD voor de invoering van een algemeen vak
‘recht’ in de derde graad secundair onderwijs. Daarin moeten de belangrijkste rechten en
vrijheden, hun historische achtergrond, de fundamenten van onze rechtstaat en de belangrijkste
principes uit het burgerlijk en strafrecht aan de leerlingen over te brengen.
Onze maatschappij is gebaseerd op een aantal basisrechten die elk individu beschermen. De
kennis van die rechten is belangrijk voor het eigen leven en voor het omgaan met bepaalde
maatschappelijke fenomenen en vormt mee het fundament van onze samenleving. De invoering
van een vak recht in het secundair moet alvast jongeren in staat stellen om het belang van de
rechtstaat beter te begrijpen, en zal er mee voor zorgen dat de grondbeginselen van onze
samenleving op een ruimere wijze gedragen worden in onze maatschappij.

22:20 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jong VLD wil lagere uitstoot wagenpark overheid


Jong VLD wil dat de overheid het goede voorbeeld geeft, ook in de milieuproblematiek. Daarom
moet zij de uitstoot van haar eigen personenwagenpark beperken tot 130g CO2 per km tegen
2012. Dit is een van de 10 punten voor 7 juni van Jong VLD.
Op 17 december 2008 keurde het Europese Parlement een nieuwe reglementering goed m.b.t.
de CO2-uitstoot van voertuigen. Daarin werd een norm van gemiddeld 130g CO2 per km
vastgelegd voor passagiers- en lichte vracht voertuigen. Na deze goedkeuring hebben reeds
verschillende grote internationale bedrijven het initiatief genomen om een CO2-doelstelling te
zetten voor hun vloot onder het motto van Corporate Social Responsibility.
Zo’n initiatief hoeft niet enkel in de privésector te gebeuren maar ook in de publieke sector.
Overheden stellen doelstellingen voorop en zetten via regels en incentives bedrijven en
particulieren aan tot bepaald gedrag. Dan is het maar normaal dat zij hier ook zelf aan
meewerken en zelfs voorop lopen. Zo geven zij ook meer kracht aan de vooropgestelde
doelstellingen.
Daarom pleit Jong VLD er voor dat de Vlaamse overheid zich inzet om een gemiddelde uitstoot
van 130g CO2 per km voor het eigen personenwagenpark te realiseren tegen 2012.
De overheid kan ook helpen om auto’s op waterstof of elektriciteit haalbaar te maken. Nu zijn er
nauwelijks aangepaste tankstations omdat er weinig aangepaste wagens rondrijden, waardoor er
weer geen stations komen, waardoor… Als de overheid zou overschakelen, worden deze stations
wel aantrekkelijk en kan deze technologie eindelijk van de grond raken.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het is maar evident dat de overheid zelf het goede voorbeeld
geeft. Zij moet niet alleen doelstellingen uitvaardigen, maar ook zelf actief meewerken aan het
realiseren ervan. Daarom moet zij zorgen dat haar personenwagenpark tegen 2012 minder dan
130g CO2 per km uitstoot.”

22:18 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-05-09

Jong VLD St-Truiden geeft zijn steun aan Ann en Tom!!!!

Geef je steun aan Ann en Tom van "Mijn restaurant" door SINT-TRUIDEN te SMSEN naar 6677!!!

 

SDC10148

14:51 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

30-03-09

Jong VLD wil gelijke fiscale behandeling van de erfenis

Gisteren kondigden Open Vld-volksvertegenwoordigers Schiltz en Van Cauter een wetsvoorstel aan dat de erflater de vrije keuze geeft over wat hij met zijn nalatenschap wil aanvangen. Jong VLD is verheugd dat haar standpunt hierdoor een eerste stap richting realiteit krijgt. Tegelijk pleiten de jonge liberalen er echter voor om een gelijkaardige stap in de fiscaliteit te zetten.
Tijdens de verderzetting van het laatste Open Vld-congres “Vrijheid en solidariteit” op 14 maart stond het thema “Van modelgezin naar modern gezin” op de agenda. Jong VLD verdedigde daar haar visie op het erfenisrecht die door het congres volmondig overgenomen werd.
Zo moet voor de jonge liberalen de erfenis vrij besteedbaar worden. Nu bepaalt de wetgeving nog dat een belangrijk deel naar de rechtstreekse erfgenamen moet gaan. Jong VLD vindt dat dit niet door de wetgever moet opgelegd worden, maar dat elk individu het best geplaatst is om zelf te bepalen naar wie zijn of haar erfenis moet gaan. Jong VLD wil hier meer keuzevrijheid aan de erflater geven. De twee Open Vld-volksvertegenwoordigers brengen dit Jong VLD-standpunt nu in de praktijk met hun nieuw wetsvoorstel.
Er blijft echter nog een tweede drempel bestaan voor de vrijmaking van de erfenis. Op gewestniveau worden de successierechten op de erfenis vastgelegd. Naargelang het bedrag dat men erft, kan het tarief oplopen van 3% voor rechtstreekse erfgenamen tot 30% voor broers en zussen, of zelfs 45% voor andere personen, maar liefst 15 keer meer. Voor hogere bedragen kunnen de tarieven voor niet-verwanten zelfs oplopen tot een hallucinante 65%.
Zolang deze sterk uiteenlopende fiscale behandeling blijft bestaan, zal er nooit sprake kunnen zijn van een vrije besteding van de erfenis. Jong VLD pleit ervoor dat het Vlaams Parlement dit dossier na de verkiezingen opneemt. Voor de jonge liberalen moeten de tarieven van de successierechten geüniformiseerd worden en niet langer discrimineren op basis van verwantschap. Daarbij moeten de laagste tarieven uiteraard het uitgangspunt zijn en niet de hoogste, die toch vaak via allerlei constructies omzeild worden.
Voorzitter Philippe De Backer: “Jong VLD is blij dat haar standpunt om de erfenis vrij te maken navolging krijgt in de Kamer. Wij steunen dan ook volledig het initiatief van Willem-Frederik en Carina. Tegelijk moet natuurlijk ook de Vlaamse fiscaliteit aangepast worden. Die mag niet langer discrimineren naargelang de verwantschap met de erflater.” Jong VLD roept de nieuwe Open Vld-fractie dan ook op om hierrond na de verkiezingen een initiatief te nemen.

18:05 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-09

Perstekst jong VLD St-Truiden “Politieke censuur kan niet”

De schepen van cultuur Bert Stippelmans schrapt de expo 'Ladyboys' van Jan Van Imschoot in St-Truiden omdat er teveel naakt en expliciete geslachtsdelen in zijn schilderijen voorkomen.

Deze expo is al in verschillende steden doorgegaan en nergens kwam er kritiek. Zelfs in  de Brusselse galerie Baronian-Francey staan er zes schilderijen te bekijken.

 

Wij van jong VLD staan hier lijrecht tegenover. Het kan toch niet dat een schepen van cultuur anno 2009 een tentoonstelling verbied omdat er een blote borst of vagina in voorkomt. De redenering is dat er in het cultureel centrum kinderen passeren en gechoqueerd zouden kunnen zijn.

 

Als jonge liberale en democraten vinden wij dit ronduit absurd. Als je deze redenering moet volgen moeten we in de toekomst 1/3 van alle reclame, tijschriften en films verbieden. Naar mijn bescheiden mening is dit nogal conservatief! Waar gaan we naar toe als we censuur gaan opleggen aan creatieve uitingen van kunstenaars. Het volgende is misschien bepaalde boeken afschaffen. Het doet jong VLD St-Truiden pijn dat zoiets moet gebeuren in volgens hun toch een hedendaagse, hippe stad.

07:32 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-02-09

Schandalig vinden wij dit!!!!

05/02 Sint-Truiden schrapt expo: "Dit is politieke censuur" (bron: Het belang van Limburg)

De Truiense schepen Bert Stippelmans schrapt de expo 'Ladyboys' van Jan Van Imschoot (foto) omdat er teveel naakt en expliciete geslachtsdelen in zijn schilderijen voorkomen. "Onzin", reageert de kunstenaar.

"De tentoonstelling is aanstootgevend. Ze bevat afbeeldingen van vrouwen met een penis waarbij de geslachtsdelen centraal staan. De foyer van het cultuurcentrum De Bogaard is vrij toegankelijk voor kinderen en die zouden gechoqueerd zijn", beweert Stippelmans.

Borsten, penissen en vagina's

"Dat is onzin", reageert Jan Van Imschoot. "In mijn werk komen inderdaad borsten, penissen en vagina's voor, maar daar is toch iedereen aan gewend? Zelfs kinderen zijn al vertrouwd met dergelijke beelden. Naakt is toch geen taboe meer? Bovendien is het net de bedoeling van mijn werk om de dunne grens tussen man en vrouw duidelijk te maken. Ik hield deze expo al op verschillende plaatsen en kreeg nog geen negatieve reacties. Bert Stippelmans doet aan zuivere politieke censuur."

 

Voor ons jonge liberalen kan dit in geen geval!!! Politieke censuur kan niet, in geen geval!!! Dan moeten we 1/3 van alle reclame en films op tv afschaffen en vervangen door tekenfilms.

22:43 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-02-09

Jong VLD wil inspanningen voor een moderne arbeidsmarkt

Vandaag werden nieuwe Vlaamse werkloosheidscijfers gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de
economische crisis nu ook ten volle toeslaat in Vlaanderen. Een algemene stijging van 10%
op jaarbasis, met een nog sterkere stijging bij mannen (+18,3%) en jongeren (+22,7%). Jong
VLD is bijzonder verontrust over deze cijfers.
Vlaanderen of België, als de meest geglobaliseerde regio’s ter wereld, kunnen op zichzelf
het economisch klimaat niet beïnvloeden. Vlaanderen kan wel investeren in een moderne
arbeidsmarkt, zodat we zo snel mogelijk de vruchten plukken indien de economie herneemt.
Philippe De Backer, voorzitter Jong VLD stelt: “Eerder dan de crisis te ondergaan, zouden de
regeringen beter anticiperen, en maatregelen nemen die ervoor zorgen dat bedrijven snel
nieuwe mensen zullen aannemen wanneer het economisch iets beter gaat."
Traditioneel duurt een economische recessie veel langer in Vlaanderen dan in andere West-
Europese economieën of de Verenigde Staten. Hoofdoorzaak blijft onze rigide en
verouderde structuur van onze arbeidsmarkt. Dit maakt het bedrijven moeilijk om in moeilijke
tijden mensen te houden en in goede tijden om mensen aan te nemen.
Jong VLD ziet echter niets in de traditionele subsidie- en uitkeringenpolitiek die minister
Vandenbroucke (SP.A) en minister Milquet (CDH) voorstellen. Als jonge liberalen willen we
een échte, globale toekomstvisie, die geen heilige huisjes spaart.
Voorzitter Philippe De Backer stelt: "De crisis is diep en nog lang niet over, daarom is er nu
nood aan echt politiek leiderschap, dat de mensen een lange-termijn perspectief biedt. Indien
politici de moed zouden hebben onze arbeidsmarkt te hervormen, zou ons land vooraan
kunnen staan indien de economie herneemt."
Concreet moet dringend werk worden gemaakt van:
 een afschaffing van de verschillende statuten voor arbeiders en bedienden
 een eenvormige regeling voor alle vormen van flexibel werken
 het fiscaal aantrekkelijk maken van alle vormen van "kleine-"dienstenarbeid
 een versoepeling van het ontslagrecht.
Jong VLD is ervan overtuigd dat een sterke reactie van de overheid nodig is, maar deze
moet vooruit kijken, in plaats van proberen ter plaatse brandjes te blussen. Indien we onze
arbeidsmarkt niet hervormen, zullen het immers eerst of uitsluitend de sterken zijn die terug
aan het werk kunnen, terwijl de zwakkeren voor jaren tot werkloosheid gedwongen worden
en in de kou blijven staan.

16:29 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-01-09

Herman, waar is Uw project?

 De regering maakte vandaag een doorstart, maar het beleid belooft een
 doorslagje te worden van de afgelopen 18 maanden. Een regeringsleider moet
 een project op tafel leggen om een ploeg bij elkaar te houden, zeker als
 men door wil gaan tot 2011. Van dit alles vandaag geen spoor want men
 werkt verder met het oude regeerakkoord.
 
 Jong VLD begrijpt dan ook niet waarom Open Vld, samen met andere partijen,
 de tijd niet heeft genomen om een aantal duidelijke afspraken te maken
 over inhoudelijke punten. Op geen enkel moment werd vandaag duidelijk in
 het parlement wat de koers is van de regering.
 
 Verder werken op een regeerakkoord gebaseerd op economische groei van 1,2%
 is, na de huidige economische crisis, gewoon onrealistisch. Tegen 2011
 moet er een overschot zijn op de begroting van 1%, terwijl CD&V al heeft
 laten verstaan dat er pas tegen 2012 een begroting in evenwicht zal zijn.
 Alle sociale maatregelen zijn gebaseerd op deze cijfers en dreigen dus
 niet uitgevoerd te worden. Ook het relanceplan en het IPA, ook al bevatten
 zij goede maatregelen, kijken te weinig vooruit om bv. mensen sneller naar
 een job te leiden, eens de crisis voorbij is.
 
 Het enige wat Van Rompuy deed was refereren naar het verleden. Maar de
 oude recepten werken niet meer. We zijn de 21ste eeuw binngegaan, met
 nieuwe uitdagingen en nood aan nieuwe oplossingen. Voor geen enkele van
 deze uitdagingen – de vergrijzing, de arbeidsmarkt, de betaalbaarheid en
 toegankelijkheid van de gezondheidszorg, justitie, het milieu, de
 energiesector – ligt een geloofwaardig plan met een langetermijnvisie op
 tafel.
 
 Jong VLD betreurt het ook dat de leden van Open Vld zich niet hebben
 kunnen uitspreken over deze regeringsdeelname. Na 18 maanden mee besturen
 hebben de leden het recht om de koers van de partij te evalueren. Jong VLD
 blijft ook pleiten voor samenvallende verkiezingen in juni 2009. Laat dit
 kabinet de dringendste problemen aanpakken en trek dan naar de kiezer.
 
 Voorzitter Philippe De Backer: “Met dit nieuwe kabinet is de
 geloofwaardigheid van de politiek niet hersteld, integendeel. Men doet
 verder alsof er niets gebeurd is. Dit kan de politiek, de volgende
 generaties en de democratie zuur opbreken.

19:52 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-12-08

NU ZONDAG: APRES-SKI met DJ REGI

 

Nu zondag is het D-Day. 17 Truiense verenigingen verwelkomen u dan vanaf 14u tot middernacht op de Grote Markt voor de Grootste Après-Ski van Vlaanderen! Oa DJ Regi en Discobar Lassy verzorgen de noten, Sint-Truiden de sfeer!
 
Ook jong VLD St-Truiden zal aanwezig zijn. Samen met Pascy en Hilde Vautmans zullen we er een lap op geven. De opbrengst gaat naar Amber en Michiel!!!
Je kan er genieten van lekkere jenevers, Cava en natuurlijk ene frisse bok!!!
 
Kom jij ook?
 
 
· 14u: Pascal van Molle
· 15u: Frank Mellemans
· 17u: Discobar Lassy
· 18u: DJ REGI
· 20u: Droppie
· 22u: DJ Yves
 
Met vriendelijke groeten,
 
Steve Swysen
voorzitter jong VLD St-Truiden

Herschaalde kopie van apres ski

10:20 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-12-08

Jong VLD vraagt ontslag Leterme

 
 Jong VLD heeft met verbijstering kennis genomen van het debat vandaag in
 de kamer over het Fortis dossier.
 
 Voor ons als jonge liberalen zijn er fundamenten aan de rechtsstaat waar
 niet aan geraakt kan worden. De scheiding der machten is zo essentieel
 voor onze democratie, dat zelfs de schijn van inmening van de politiek in
 justitie voldoende is om over te gaan tot ontslag.
 
 Een onderzoekscommissie tegen een zittend premier is ongezien. Het
 vetrouwen in Leterme van het parlement en gans het land is nu definitief
 opgezegd.
 
 De opeenvolgende leugens van Leterme in het dossier Fortis over de
 contacten tussen zijn kabinet en de magistratuur zijn hallucinant. De
 brief die Leterme voorlegde aan het parlement en de onmiddelijke
 tegenspraak van het parket over de inhoud nopen dan ook tot één conclusie.
 Er rest de liberale partij niets anders dan de rechtsstaat te redden en
 deze regering niet langer te steunen.
 
 Jong VLD vraagt dan ook dat Leterme de eer aan zichzelf houdt. De leugens
 van Leterme zijn immers staatsgevaarlijk geworden.

19:37 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-12-08

Jong VLD Sint-Truiden afdelig van het jaar !!

inne7_076

inne7_051

inne7_075

inne7_030

19:04 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Jong VLD hekelt Leterme’s gebrek aan verantwoordelijkheid

Dit weekend wist premier Leterme ons te vertellen dat een
 begrotingsoverschot mogelijk moet zijn vanaf 2012. Hiermee schuift de
 eerste minister de verantwoordelijkheid door naar een volgende regering.
 Jong VLD stelt vast dat Leterme hiermee eens te meer zijn
 verantwoordelijkheid niet neemt. De jonge liberalen vrezen voor een
 terugkeer naar het onverantwoord beleid van de regeringen onder leiding
 van Leterme’s christendemocratische voorgangers in de jaren 1970 en 1980.
 
 Nochtans weet de premier ongetwijfeld dat ons land nood heeft aan een
 ander beleid. België kan het zich niet permitteren de staatsfinanciën
 opnieuw te laten verzieken. Daarnaast moeten we ons voorbereiden op de
 nakende vergrijzing die ook een zware budgettaire impact zal hebben. Het
 rekenhof rekende voor dat we jaarlijks een overschot van 0,3% moeten halen
 om de pensioenen betaalbaar te houden. En de Belgische pensioenen zijn al
 bij de laagste van Europa.
 
 Bovendien stellen de jonge liberalen zich vragen bij de geloofwaardigheid
 van de premier in deze. Exact twee maanden geleden waarschuwde Jong VLD er
 nog voor dat de begroting op drijfzand gebouwd was. Leterme bleef echter
 bij hoog en laag beweren dat zijn – puur virtuele – begroting in evenwicht
 correct was. Nog geen anderhalve maand later moest hij hier op terugkomen.
 Welk geloof moeten we dan hechten aan de woorden van de premier als die
 ons een begrotingsoverschot in 2012 voorspiegelt?
 
 Jong VLD wil dat er ernstig werk wordt gemaakt van het voorbereiden van de
 toekomst van onze sociale zekerheid. Vanuit de CD&V en Leterme is nog geen
 enkel concreet voorstel op tafel gekomen. Ook wil Jong VLD dat er nog in
 deze legislatuur terug een overschot op de begroting geboekt wordt. Dit
 moet de eerste prioriteit van deze regering zijn. Premier Leterme moet
 eindelijk zijn verantwoordelijkheid opnemen en de begrotingsproblemen niet
 voor zich uitschuiven zoals hij dat al met talloze andere dossiers gedaan
 heeft.
 
 Jong VLD wil niet dat jongeren het kind van de rekening worden. Een
 tijdelijk begrotingstekort is aanvaardbaar in deze moeilijke tijden, maar
 mag geen periode inluiden waarbij begrotingen stelselmatig ontsporen. Het
 tekort dat vandaag gecreëerd wordt, kost 10 jaar om terug af te betalen.
 Voorzitter Philippe De Backer: “De premier ziet pas een overschot vanaf
 2012. Daarmee zegt hij eigenlijk dat zijn opvolger het maar moet oplossen.
 Dit is onaanvaardbaar. De Belgische financiën staan nog altijd te veel
 onder druk. Willen we onze welvaart veilig stellen en de vergrijzing
 betaalbaar houden, moeten we zo vlug mogelijk terug overschotten boeken.
 Dit moet nog in deze legislatuur gebeuren. Leterme kan niet blijven alle
 problemen op anderen afschuiven.”

19:00 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-12-08

jong VLD Limburg awards

awards_flyer

08:30 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jong VLD Limburg awards

Jong VLD St-Truiden is genomineerd voor de jong VLD Limburg awards. Wij zijn zelf twee keer genomineerd, voor afdeling van het jaar te worden en voor activiteit van het jaar.

Als voorzitter ben ik zeer fier om zo een herkenning te krijgen als je realiseert dat we pas een goed jaar werken met onze nieuwe ploeg.

De puntenverdeling gaat als volgt; de helft van de punten wordt gegeven door de voorzitters van de niet-genomineerde afdelingen. De andere helft wordt door het publiek bepaalt. Dus de boodschap is, hoe meer volk, hoe meer vreugde!!! Jong en oud mogen ons komen steunen!!!

Datum: 12 december 2008

Plaats: danscafe Lazura in Dilsen-Stokkem

Vertrek bus: 18.45u

Aankomst St-Truiden: rond 03.00u

Om het gezellig te maken gaan we samen met de bus naar de Lazura. Wij bieden de busrit gratis aan!!! Maar dit is niet alles, ook de walking dinner is GRATIS!!!!

Laat zo vlug mogelijk iets weten, de plaatsen zijn beperkt.

Met jongliberale groetjes,

Steve Swysen

Voorzitter jong VLD St-Truiden

08:29 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-12-08

Jong VLD tegen plan-Schouppe bis

Staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) stelde vandaag
 opnieuw voor de alcohollimiet voor jonge automobilisten te verlagen tot
 0,2 promille. Met verbazing stelt Jong VLD vast dat ondanks de negatieve
 reacties in het voorjaar de christendemocraat hier opnieuw mee op de
 proppen komt. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Jong
 VLD is ook nu nog steeds niet te spreken over deze betuttelende en discriminerende maatregel.
 
Jong VLD steunt maatregelen die het aantal ongevallen bij jongeren wil
 terugdringen. Maar we willen ook de lat gelijk voor iedereen. Deze
 maatregel viseert echter jongeren en stigmatiseert opnieuw jonge
 chauffeurs. Het zijn trouwens niet enkel jonge chauffeurs die met een                   glaasje op gaan rijden. Kijk maar naar Flor Koninckx enkele maanden
 geleden. Ook meer volwassen en ervaren chauffeurs kruipen vaak achter het
 stuur met een te hoog promillage. Ook zij zijn een gevaar op de weg.
 
Een onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, gewicht of ervaring
 achter het stuur is voor Jong VLD niet aanvaardbaar. De wetgeving en
 controles gelden voor iedereen. Jong VLD wil wel dat de politie de pakkans
 verhoogt. Ook meer sensibilisering naar jongeren toe is nodig. Rijden en
 drinken gaan niet samen. Een verhoging van de frequentie van controles
 moet meer mensen die gedronken hebben van de baan halen.
 
Het enkel viseren van jongeren en het instellen van een discriminerende
 promillage limiet is voor Jong VLD niet aanvaardbaar. Ook wil Jong VLD een
 makkelijk toepasbare drugtest, om ook druggebruikers van de weg te kunnen
 halen.
 
Voorzitter Philippe De Backer: “Het voorstel discrimineert en
 stigmatiseert jongeren. Er bestaat nog zoiets als gelijkheid voor de wet.
 Wij willen dat de politie meer inspanningen doet om chauffeurs, jong en
 oud, die gedronken hebben van de weg te halen. Wij hopen dat de
 staatssecretaris zijn discriminerende plannen nu eens definitief opbergt.”

19:06 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-11-08

Italiaans pastabuffet.

Beste liberale vriend(in),
de koude winterdagen staan voor de deur. Net zoals de twee voorgaande jaren
zorgt jong VLD St-Truiden voor mediterrane sferen tijdens het Italiaans
pastabuffet.

Graag nodigen wij u en uw familie uit om samen met ons te genieten van 4
heerlijke pasta’s waaronder 1 vegetarische en een uitgebreid slabuffet.

Dit alles wordt opgeluisterd door een snuifje Italiaanse muziek en lekkere
dranken. Volwassenen betalen €13 en kinderen tot 12j €7.

Ons pastabuffet gaat door op zondag 16 november 2008 van 12 tot 14u en van
17.30 tot 19.30u in het Koninklijk Atheneum, Tichelrijstraat 1.

Inschrijven kan via swysensteve@hotmail.com of op 0486/054691 tot en met
donderdag 13 november.

Met jongliberale groeten,

Steve Swysen
Voorzitter jong VLD Sint-Truiden
Voorzitter Blauwe uiltjes
Bestuurslid open VLD St-Truiden

 

                                ONZE PARTNERS PINC BV. en SECURITAS NV.

17:02 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-10-08

Jong VLD op ronde door Limburg!

                          

                       “ Jongeren gaan volluit voor het Open VLD Bestuur”

 

 

 

Om de jongeren van Jong VLD te promoten voor de komende bestuursverkiezingen zijn Filip Decat en Frederick Vandeput aan een ronde door Limburg bezig. Door hun actie willen ze zoveel mogelijk jongeren in het bestuur van Open VLD krijgen. Hun actie geldt voor alle niveau`s. Frederick, Filip en alle andere jongeren kandidaten krijgen hierbij volluit steun van Jong VLD Limburg.

Samen met de ronde door Limburg is er voor de promotie van de Limburgse jongeren een website gemaakt.

Op www.jongvldlimburg.be kan je alle jongeren vinden  van Jong VLD die deelnemen aan de Limburgse bestuursverkiezingen, zowel lokaal, regionaal als nationaal. (Voor het nationaal partijbestuur zijn er 5 kandidaten, voor de lokale besturen zijn er in totaal maar liefst 73 jongeren kandidaat.)

Jong VLD Limburg roept alle Open VLD Leden op om massaal op jongeren te stemmen! Jongeren zijn de toekomst!

 

Bijgevoegd treft u een foto aan waarop Filip Decat, Frederick Vandeput en Roel Van Broeckhoven samen met de jongeren van Jong VLD Sint-Truiden de actie “ stem op jongeren” promoten. En ook Pascal Vossius, schepen, steunt de jongeren volluit!

 

 

 

Voor verder informatie kan u terecht bij

Roel van Broeckhoven, voorzitter  0486 02 54 61

Liesbet Deben, politiek secretaris 0496506682

Filip Decat, afdelingscoach

Frederick Vandeput, communicatie verantwoordelijke

 

vld.nieuwscafé

 

17:42 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

vld3

 

vld2

vld

Tijdens het weekend van 11 en 12 oktober is jong VLD St-Truiden internationaal gegaan. We werden door jong VLD Limburg uitgenodigd om samen met onze noorderburen van JOVD een symposium te houden. In de voormiddag hielden we  een debat rond het legaliseren van drug en in de namiddag over de vrije meningsuiting.

 

Het waren levendige debatten die de jongeren zeker en vast aangingen. Ondermeer onze nationale voorzitter, Minister Marina Keulen en Laurence Libert  waren erbij in Maastricht.

 

Na afloop van deze mooie dag hebben de Nederlanders ons het uitgaansleven in Maastricht leren kennen tot in de vroegen (late) uurtjes. Maar goed dat we bleven slapen in een hostel.

 

Meer inhoudelijke aspecten van de dag zal je later in onze newsflash kunnen lezen.

17:38 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-09-08

Jong VLD tegen quota voor Nederlandstalige muziek

Jong VLD is het ten stelligste oneens met het voorstel van Vlaams Minister van Media Geert
Bourgeois om een minimumquotum voor Nederlandstalige muziek aan de openbare radiozenders
op te leggen. Jong VLD vindt dat de overheid niet moet bepalen naar welke muziek de Vlaming
moet luisteren.
Jong VLD is er van overtuigd dat de luisteraar zelf wel zal beslissen of hij al dan niet meer
Nederlandstalige muziek wil horen. Als dat zo zou zijn, komt dat ongetwijfeld naar boven in
marktstudies die de openbare en commerciële omroepen uitvoeren en zullen zij daar zeker op
springen. Muziekkeuze moet niet opgelegd worden door de overheid, maar door de luisteraar
zelf.
In 2002 en 2004 lanceerde Margriet Hermans nog gelijkaardige voorstellen voor minimumquota
voor Nederlandstalige muziek. De jonge liberalen zijn tevreden dat Margriet Hermans haar
ideeën nu herziet en dat ze Jong VLD volgt in het verzet tegen deze quota. Anderzijds pleit
Margriet voor een puur Nederlandstalige zender. Jong VLD heeft niets tegen zo’n zender, maar
dan moet die wel door de privésector en zonder overheidssteun gelanceerd worden. Misschien
kan Margriet met haar naamsbekendheid zelf aan de kar van dit initiatief trekken? Als er zo’n
nood aan is, moet dit zeker lucratief zijn.
Deze hele discussie is, na het opdoeken van Radio Donna, nog maar eens een teken aan de
wand dat de populaire zenders van de VRT beter geprivatiseerd zouden worden. Het
onderscheid tussen openbare en commerciële is immers klein en de privésector heeft de laatste
jaren al met enkele sterke voorbeelden aangetoond dat ons radiolandschap perfect in privéhanden
zou functioneren. En fundamenteel is het uiteraard geen overheidstaak om voor
radioamusement te zorgen.
Jong VLD staat versteld van de bemoeizucht van minister Bourgeois en Vlaams
Volksvertegenwoordiger Margriet Hermans. In plaats van de radioprogrammatie te proberen
beïnvloeden, zouden Vlaamse Regering en Parlement beter beginnen werken aan de
privatisering van de openbare amusementszenders.

21:36 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-09-08

Jong VLD wil modernisering statuut leerkrachten

Bij het begin van het nieuwe schooljaar pleit Jong VLD voor een nieuw statuut voor de leerkrachten.
Om de onderwijskwaliteit te bewaren en hiermee ook het belang van het kind te verdedigen, is het
noodzakelijk de vaste benoeming te vervangen door een permanent evaluatiesysteem en
gedifferentieerde verloning. Hiermee kan het dynamisme en de kwaliteit van het onderwijzend
personeel gestimuleerd worden.
De vaste benoeming is een verouderd systeem en een verkeerde incentive voor beginnende
leerkrachten. De kwaliteit van het onderwijspersoneel staat niet ter discussie, maar het is jammer
dat de vaste benoeming soms wordt beschouwd als een eindpunt van onzekerheid en het begin
van een tweede, minder intensieve fase. Sommigen nemen het na hun definitieve benoeming niet
zo nauw meer en wanen zich onaantastbaar. Een personeelslid kan nog moeilijk terechtegewezen
of ontslagen worden, ook als die persoon ondermatig functioneert of de sfeer onder de collega’s
negatief beïnvloedt. Bovendien ontstaan er spanningen tussen vastbenoemde leerkrachten en de
anderen in een meer onzekere situatie. Dit alles kan negatief afstralen op de onderwijskwaliteit en
de sfeer in de school en in de klas.
Om dit te vermijden, is de afschaffing van de vaste benoeming een eerste stimulans om de
professionaliteit van het gehele lerarenkorps te garanderen. Het alternatief is een permanent
evaluatiesysteem, waarbij de leerkracht op basis van feedback van leerlingen, collega’s, directie en
inspectie zijn functioneren jaarlijks positief kan evalueren en zijn manier van werken optimaliseren.
Gezien de vaste benoeming zowat de enige promotiestap is in een verder vlakke carrière, is een
beloningssysteem gebaseerd op verdiensten een meer dynamische optie. Dit kan voor goed
presterende leerkrachten ook het loonverschil met de private sector kleiner maken, waardoor er een
betere dynamiek tussen het onderwijs en de bedrijfswereld zou ontstaan.
Bovendien behoeft het geen betoog dat dit zowel leerkracht als leerling ten goede komt. Het laat
toe leerkrachten die extra inspanningen doen voor hun leerlingen of die lesgeven in moeilijkere
omstandigheden, extra te belonen. Terwijl het in het verleden makkelijk was voor “vastgeroeste
collega’s” om een dynamisch schoolteam af te remmen, zou een betrouwbare evaluatie
ongetwijfeld een constructieve werksfeer in de hand werken.
Jong VLD wil de vaste benoeming vervangen door een systeem dat gebaseerd wordt op merites.
Voorzitter Philippe De Backer: “De vaste benoeming is een voorbijgestreefd concept in een
systeem waarbij kind en kwaliteit centraal staan. Laat ons duidelijk zijn: de leerkracht is in onze
visie geen schietschijf. Integendeel, alle leerkrachten die het beste van zichzelf geven kunnen zo
beter beloond worden. De leerkracht wordt beter geapprecieerd, maar vooral de leerling wordt er
beter van. En daar draait het uiteindelijk allemaal om.”

16:58 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-08-08

Jong VLD wil afschaffing toelatingsexamen geneeskunde

Naar aanleiding van het toelatingsexamen geneeskunde pleit Jong VLD nogmaals voor het
afschaffen van deze vereiste om de studies geneeskunde of tandheelkunde aan te vatten. De
selectie van de beste studenten moet tijdens de studies gebeuren op basis van hun resultaten.
Tegelijk pleiten de jonge liberalen voor het afschaffen van de beperking van het aantal
studenten dat de vervolgopleidingen tot huisarts of specialist kunnen beginnen.
Jong VLD verzet zich al jaren tegen elke vorm van toelatingsexamen. De jonge liberalen zijn
ervan overtuigd dat studenten die een opleiding aan universiteit of hogeschool willen aanvatten
dit in alle vrijheid moeten kunnen doen. Het is essentieel dat zoveel mogelijk studenten een
hogere opleiding starten. De universiteit of hogeschool moet dan instaan voor een
selectieproces zodat alleen gekwalificeerde en gemotiveerde studenten een einddiploma
behalen.
Tegelijk zijn zelfs studenten die het toelatingsexamen en de eerste jaren doorgeworsteld hebben
nog niet zeker dat ze aan de vervolgopleiding kunnen beginnen dankzij de numerus clausus.
Jong VLD pleit hier ook al jaren tegen. Deze beperking gaat uit van de waanidee dat de
overheid zou kunnen plannen hoeveel dokters er in de toekomst nodig zullen zijn. Hiervoor
evolueert de maatschappij veel te vlug en deze planning zorgt dan ook onvermijdelijk voor
golven van te veel en te weinig geneesheren. Patiënten willen meer tijd van hun artsen, die zelf
hun praktijk beter willen combineren met hun gezin en vrije tijd. Bovendien lijkt het er op dat we
in de toekomst zeker niet minder artsen nodig zullen hebben.
Voor Jong VLD is het duidelijk dat deze door de overheid opgelegde beperkingen falen.
Voorzitter Philippe De Backer: “Geef alle jongeren gelijke kansen om de studie te volgen die ze
willen. De selectie moet aan de universiteit gebeuren. Tegelijk willen we de numerus clausus
afschaffen. We willen studenten meer zekerheid geven dat ze verder kunnen studeren. Deze
staatsplanning leidt ook continu tot een teveel of een tekort aan artsen. Jongeren kunnen zelf de
verantwoordelijkheid nemen om al dan niet een bepaalde studie te kiezen en moeten dat dan
ook in alle vrijheid kunnen.”

11:44 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-08-08

Jong VLD wil asiel- en migratiedebat opentrekken

Nu de ministers langzaam uit vakantie terugkeren zal ongetwijfeld het debat over asiel en migratie terug
aanzwengelen. Jong VLD wil echter dat de discussie het verhaal van de regularisaties overstijgt. Asiel en
migratie gaat over veel meer. Zo moet voor de jonge liberalen de regering prioritair beslissen dat de
grenzen voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten in 2009 definitief open gaan.
Toen in 2004 de nieuwe lidstaten bij de EU kwamen, werd voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten
een uitzondering gemaakt op het principe van het vrij verkeer van werknemers. De oude lidstaten konden
beslissen om hen nog niet zomaar binnen te laten. Groot-Brittannië, Ierland en Zweden kozen hier niet
voor. België bijvoorbeeld wel. Deze belemmerende maatregelen behandelden de inwoners van de nieuwe
lidstaten als tweederangsburgers. Dit past noch in het concept van één Europa, noch in een liberaal
beleid.
Deze werknemers toelaten hoeft helemaal niet nefast te zijn voor de eigen economie. Als we kijken naar
Ierland, waar de restrictie op de immigratie van nieuwe EU burgers afwezig was, zien we een sterke
economische groei en een daling van de werkloosheid. Tegelijk kiezen ook migranten die landen uit waar
hun kennis en vaardigheden het best tot hun recht komen.
De overgangsmaatregelen vervallen in mei 2009, maar kunnen eventueel onder bepaalde voorwaarden
nog verlengd worden tot 2011. Liberalen zijn voorstanders van vrije migratie en benaderen migratie niet
als iets negatiefs. We hopen dat Open Vld haar christendemocratische en socialistische partners kan
overtuigen aan de bestaande belemmeringen een einde te maken. Dit zal niet makkelijk worden, want
beide partijen kiezen maar al te vlug voor het eigen volk. Barmhartigheid en de internationale gedachte
vervallen blijkbaar als het om werknemers uit andere landen gaat.
Jong VLD wil trouwens nog verder gaan: we stellen voor om economische migranten toe te laten binnen
de EU. Dit moet verder gaan dan migranten tijdelijk toe te laten knelpuntberoepen in te vullen. We moeten
dringend evolueren naar een systeem waarbij mensen met een arbeidscontract op zak of investeerders
geen barrières meer ontmoeten om de Europese Unie binnen te komen. Daarnaast moeten er op
Europees niveau quota worden vastgelegd om de bijkomende economische migratie te stroomlijnen.
Binnen die quota willen we mensen die buiten de eerste categorie vallen ook kansen geven. Hiermee
worden duizenden laaggeschoolden en andere migranten een toekomstperspectief geboden.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het asiel- en migratiedebat wordt veel te veel verengd tot het verhaal van
de regularisaties. Daarvoor moet de regering zo snel mogelijk een duidelijk en menselijk beleid
uittekenen. Maar laat ons verder kijken en alvast de werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten niet verder
discrimineren. Ook zij moeten in België terechtkunnen. Lidstaten die hun grenzen al openstelden werden
er alleen maar beter van. Als liberalen zien wij migratie als iets positiefs, een kans, niet als een
bedreiging.”

20:09 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-08-08

Ledenaantal Jong VLD stijgt spectaculair

Het ledenaantal van Jong VLD is de laatste negen maanden met 30% gestegen, tot
3200. Daarmee is duidelijk dat het liberale gedachtegoed nog steeds een sterke
aantrekkingskracht uitoefent op jongeren. Ondanks de aanslepende politiek impasse
slaagt Jong VLD erin jongeren warm te maken voor politiek. Deze jongeren zetten zich
op hun beurt in voor een liberale en vrije samenleving.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het is duidelijk dat jongeren politiek niet beu zijn. De
interesse is groot, zeker in het liberale gedachtegoed. Het liberalisme heeft dan ook alle
troeven om de problemen van de 21ste eeuw aan te pakken.”
Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg werd sterk de nadruk gelegd op
aandacht voor lokale afdelingen en lokale leden. De huidige bestuursploeg van Jong
VLD investeert dan ook veel tijd in het begeleiden van lokale afdelingen. Het stijgend
ledenaantal bewijst dat ook deze aanpak loont.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het persoonlijk contact met de lokale afdelingen is
versterkt. Het nationale bestuur en de lokale besturen slagen er in om jongeren te
motiveren om lid te worden bij Jong VLD met een persoonlijke en inhoudelijke aanpak.”
De sterke stijging komt voort uit het opstarten van verschillende nieuwe lokale
afdelingen en het opnieuw leven inblazen van bestaande lokale afdelingen. Ook de
participatie van leden is groter. Bewijs hiervan zijn een geslaagde zomeruniversiteit en
talrijke bijeenkomsten over gans Vlaanderen.
Voorzitter Philippe De Backer: “Politiek gaat over inhoud. Jongeren kijken voorbij de
slogans en zijn op zoek naar echte oplossingen voor de maatschappelijke problemen
van vandaag. Het liberalisme heeft deze oplossingen in huis.”

13:11 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-08-08

PERSMEDEDELING

Jong VLD bevrijdt spaarboekje

Jong VLD is blij dat minister Reynders morgen de maximale rente op het
spaarboekje verhoogt, maar vindt dat hij niet ver genoeg gaat. Voor de
jonge liberalen moeten de voorwaarden verder versoepeld worden. Zo moeten
de plafonds op de rente en de getrouwheidspremie verdwijnen. Laat de
banken vrij om hogere rentes uit te keren. De consument kan er alleen maar
beter van worden.

Door de sterk stijgende inflatie en stijgende rentevoeten van de ECB,
lopen heel wat nichebanken tegen het wettelijk maximum op de rente voor
het gereglementeerd sparen aan. Ondertussen volgen ook de grootbanken. De
politieke wereld heeft het signaal ondertussen ook opgevangen en pleit
voor een verhoging van dit maximum. De huidige verhoging van 4% naar 4,25%
gaat echter niet ver genoeg.

Het doel van de vrijstelling van roerende voorheffing op het
gereglementeerd sparen was het sparen stimuleren. Hoe de renteplafonds
hiertoe kunnen bijdragen is onduidelijk. Integendeel, de plafonds
afschaffen kan het sparen alleen maar interessanter maken als de rentes
verder omhoog zouden gaan. De huidige plafonds hebben zelfs een averechts
effect in tijden van stijgende inflatie zoals vandaag. Geld sparen wordt
minder interessant door de waardevermindering.

Jong VLD wil de vrije markt laten spelen en de banken zelf laten bepalen
hoeveel vergoeding ze aan hun klanten geven. In de discussie over de
aangroei- en getrouwheidspremie wil Jong VLD geen beperkingen. Enerzijds
wil Test Aankoop deze premies afschaffen om de tarieven eenvoudiger
transparanter te maken, terwijl minister Reynders er blijkbaar aan denkt
om een minimum van 25% van de gewone rente in te voeren, waarschijnlijk om
de spaartegoeden bij de banken ietwat te stabiliseren. Ook hier pleit Jong
VLD voor maximale vrijheid voor de banken. Zij zijn best geplaatst om te
bepalen hoe ze klanten willen lokken en behouden door te kiezen voor
transparante eenvoudige tarieven of door getrouwheid te belonen.

Jong VLD wil meer vrijheid en roept de Minister van Financiën op om het
gereglementeerd sparen eenvoudiger en vrijer te maken. Voorzitter Philippe
De Backer: “Laat de rentetarieven vrij en laat de vrije markt spelen. De
banken kunnen best zelf bepalen welke vergoeding ze aan het spaarboekje
willen koppelen. De consument kan hier alleen maar beter van worden.”

18:45 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-07-08

BBQ jong VLD Sint-Truiden

Op zondag 20 juli 2008 hielden wij onze eerste volk BBQ in samenwerking met de Blauwe uiltjes (jong Willemsfonds).

Het succes lag ver buiten onze verwachtingen. We hadden een opkomst van 175 personen die er konden genieten van heerlijke BBQ en drankjes. Dankzij onze democratische prijzen van 10€ voor de BBQ en 1€ voor de drank zat er al snel de ambiance in.

Hieronder zie je enkele sfeerbeelden die geen verdere uitleg nodig hebben :)

In naam van jong VLD wil ik dan ook iedereen bedanken voor zijn medewerking en aanwezigheid!!

Met jongliberale groeten,

Steve Swysen

voorzitter jong VLD en Blauwe uiltjes

 

BBQ jong vld 046

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 003

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 005

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 014

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 044

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 047

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 049

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 050

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 053

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 054

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 056

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 057

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 063

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 065

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 066

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 070

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 072

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 074

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 077

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 078

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 079

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 011

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 087

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 119

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 081

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 084

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 085

Herschaalde kopie van BBQ jong vld 009

 

21:17 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-07-08

Nieuwe website!!!

Het bestuur van jong VLD St-Truiden heet je van harte welkom op hun website/blog.


BAU_4567

Van links naar rechts: Cedric Schoubben (webmaster), Boris Lammens (Ondervoorzitter en penningmeester), Steve Swysen (voorzitter), Inne Grossemans (bestuurslid), Evi Mousseau (Secretaris) en Dominique Beirinckx (Politiek secretaris). Ontbreken op foto: Dorien Gressens (bestuurslid) 

13:25 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-07-08

BBQ Jong VLD en Willemsfonds St-Truiden

Het bestuur van jong VLD en de Blauwe uiltjes wil u graag uitnodigen voor een heuse volksbarbecue die zal plaatsvinden op zondag 20 juli 2008 in het Koninklijk Atheneum, tichelrijlaan 1, te Sint-Truiden.

 

Alles staat in het teken van het volk en de Nationale feestdag. Bij een volksbarbecue horen ook volkse prijzen. Voor slechts 10€ kan je genieten van 3 stukken vlees vergezeld van lekkere groentjes, pasta’s en sauzen. Een frisse pint kan je verkrijgen aan de democratische prijs van 1€. Kinderen eten aan 5€.

 

Wij verwachten jullie voor de barbecue vanaf 17u en dit tot 21u. Om het feest compleet te maken zal er een DJ zijn die de boel op zijn kop zet.

 

Dit wordt een feest om nooit te vergeten! Het bestuur en zijn sympathisanten heten u dan ook van harte welkom.

 

Voor info en inschrijvingen kan u terecht bij:

 

Steve Swysen:    Tel. 0486/054691  - swysensteve@hotmail.com

Inne Grosemans: Tel. 0494/199394  - inne_15@msn.com

 

Inschrijven kan tot 15 juli 2008.

23:52 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Actie einde examens deel 2 "2 jaar Cirque Central"

inne1 032
inne1 030
inne1 028
inne1 026
inne1 024
inne1 040

23:46 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |