07-08-08

Ledenaantal Jong VLD stijgt spectaculair

Het ledenaantal van Jong VLD is de laatste negen maanden met 30% gestegen, tot
3200. Daarmee is duidelijk dat het liberale gedachtegoed nog steeds een sterke
aantrekkingskracht uitoefent op jongeren. Ondanks de aanslepende politiek impasse
slaagt Jong VLD erin jongeren warm te maken voor politiek. Deze jongeren zetten zich
op hun beurt in voor een liberale en vrije samenleving.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het is duidelijk dat jongeren politiek niet beu zijn. De
interesse is groot, zeker in het liberale gedachtegoed. Het liberalisme heeft dan ook alle
troeven om de problemen van de 21ste eeuw aan te pakken.”
Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg werd sterk de nadruk gelegd op
aandacht voor lokale afdelingen en lokale leden. De huidige bestuursploeg van Jong
VLD investeert dan ook veel tijd in het begeleiden van lokale afdelingen. Het stijgend
ledenaantal bewijst dat ook deze aanpak loont.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het persoonlijk contact met de lokale afdelingen is
versterkt. Het nationale bestuur en de lokale besturen slagen er in om jongeren te
motiveren om lid te worden bij Jong VLD met een persoonlijke en inhoudelijke aanpak.”
De sterke stijging komt voort uit het opstarten van verschillende nieuwe lokale
afdelingen en het opnieuw leven inblazen van bestaande lokale afdelingen. Ook de
participatie van leden is groter. Bewijs hiervan zijn een geslaagde zomeruniversiteit en
talrijke bijeenkomsten over gans Vlaanderen.
Voorzitter Philippe De Backer: “Politiek gaat over inhoud. Jongeren kijken voorbij de
slogans en zijn op zoek naar echte oplossingen voor de maatschappelijke problemen
van vandaag. Het liberalisme heeft deze oplossingen in huis.”

13:11 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.