18-08-08

Jong VLD wil asiel- en migratiedebat opentrekken

Nu de ministers langzaam uit vakantie terugkeren zal ongetwijfeld het debat over asiel en migratie terug
aanzwengelen. Jong VLD wil echter dat de discussie het verhaal van de regularisaties overstijgt. Asiel en
migratie gaat over veel meer. Zo moet voor de jonge liberalen de regering prioritair beslissen dat de
grenzen voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten in 2009 definitief open gaan.
Toen in 2004 de nieuwe lidstaten bij de EU kwamen, werd voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten
een uitzondering gemaakt op het principe van het vrij verkeer van werknemers. De oude lidstaten konden
beslissen om hen nog niet zomaar binnen te laten. Groot-Brittannië, Ierland en Zweden kozen hier niet
voor. België bijvoorbeeld wel. Deze belemmerende maatregelen behandelden de inwoners van de nieuwe
lidstaten als tweederangsburgers. Dit past noch in het concept van één Europa, noch in een liberaal
beleid.
Deze werknemers toelaten hoeft helemaal niet nefast te zijn voor de eigen economie. Als we kijken naar
Ierland, waar de restrictie op de immigratie van nieuwe EU burgers afwezig was, zien we een sterke
economische groei en een daling van de werkloosheid. Tegelijk kiezen ook migranten die landen uit waar
hun kennis en vaardigheden het best tot hun recht komen.
De overgangsmaatregelen vervallen in mei 2009, maar kunnen eventueel onder bepaalde voorwaarden
nog verlengd worden tot 2011. Liberalen zijn voorstanders van vrije migratie en benaderen migratie niet
als iets negatiefs. We hopen dat Open Vld haar christendemocratische en socialistische partners kan
overtuigen aan de bestaande belemmeringen een einde te maken. Dit zal niet makkelijk worden, want
beide partijen kiezen maar al te vlug voor het eigen volk. Barmhartigheid en de internationale gedachte
vervallen blijkbaar als het om werknemers uit andere landen gaat.
Jong VLD wil trouwens nog verder gaan: we stellen voor om economische migranten toe te laten binnen
de EU. Dit moet verder gaan dan migranten tijdelijk toe te laten knelpuntberoepen in te vullen. We moeten
dringend evolueren naar een systeem waarbij mensen met een arbeidscontract op zak of investeerders
geen barrières meer ontmoeten om de Europese Unie binnen te komen. Daarnaast moeten er op
Europees niveau quota worden vastgelegd om de bijkomende economische migratie te stroomlijnen.
Binnen die quota willen we mensen die buiten de eerste categorie vallen ook kansen geven. Hiermee
worden duizenden laaggeschoolden en andere migranten een toekomstperspectief geboden.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het asiel- en migratiedebat wordt veel te veel verengd tot het verhaal van
de regularisaties. Daarvoor moet de regering zo snel mogelijk een duidelijk en menselijk beleid
uittekenen. Maar laat ons verder kijken en alvast de werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten niet verder
discrimineren. Ook zij moeten in België terechtkunnen. Lidstaten die hun grenzen al openstelden werden
er alleen maar beter van. Als liberalen zien wij migratie als iets positiefs, een kans, niet als een
bedreiging.”

20:09 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.