02-09-08

Jong VLD wil modernisering statuut leerkrachten

Bij het begin van het nieuwe schooljaar pleit Jong VLD voor een nieuw statuut voor de leerkrachten.
Om de onderwijskwaliteit te bewaren en hiermee ook het belang van het kind te verdedigen, is het
noodzakelijk de vaste benoeming te vervangen door een permanent evaluatiesysteem en
gedifferentieerde verloning. Hiermee kan het dynamisme en de kwaliteit van het onderwijzend
personeel gestimuleerd worden.
De vaste benoeming is een verouderd systeem en een verkeerde incentive voor beginnende
leerkrachten. De kwaliteit van het onderwijspersoneel staat niet ter discussie, maar het is jammer
dat de vaste benoeming soms wordt beschouwd als een eindpunt van onzekerheid en het begin
van een tweede, minder intensieve fase. Sommigen nemen het na hun definitieve benoeming niet
zo nauw meer en wanen zich onaantastbaar. Een personeelslid kan nog moeilijk terechtegewezen
of ontslagen worden, ook als die persoon ondermatig functioneert of de sfeer onder de collega’s
negatief beïnvloedt. Bovendien ontstaan er spanningen tussen vastbenoemde leerkrachten en de
anderen in een meer onzekere situatie. Dit alles kan negatief afstralen op de onderwijskwaliteit en
de sfeer in de school en in de klas.
Om dit te vermijden, is de afschaffing van de vaste benoeming een eerste stimulans om de
professionaliteit van het gehele lerarenkorps te garanderen. Het alternatief is een permanent
evaluatiesysteem, waarbij de leerkracht op basis van feedback van leerlingen, collega’s, directie en
inspectie zijn functioneren jaarlijks positief kan evalueren en zijn manier van werken optimaliseren.
Gezien de vaste benoeming zowat de enige promotiestap is in een verder vlakke carrière, is een
beloningssysteem gebaseerd op verdiensten een meer dynamische optie. Dit kan voor goed
presterende leerkrachten ook het loonverschil met de private sector kleiner maken, waardoor er een
betere dynamiek tussen het onderwijs en de bedrijfswereld zou ontstaan.
Bovendien behoeft het geen betoog dat dit zowel leerkracht als leerling ten goede komt. Het laat
toe leerkrachten die extra inspanningen doen voor hun leerlingen of die lesgeven in moeilijkere
omstandigheden, extra te belonen. Terwijl het in het verleden makkelijk was voor “vastgeroeste
collega’s” om een dynamisch schoolteam af te remmen, zou een betrouwbare evaluatie
ongetwijfeld een constructieve werksfeer in de hand werken.
Jong VLD wil de vaste benoeming vervangen door een systeem dat gebaseerd wordt op merites.
Voorzitter Philippe De Backer: “De vaste benoeming is een voorbijgestreefd concept in een
systeem waarbij kind en kwaliteit centraal staan. Laat ons duidelijk zijn: de leerkracht is in onze
visie geen schietschijf. Integendeel, alle leerkrachten die het beste van zichzelf geven kunnen zo
beter beloond worden. De leerkracht wordt beter geapprecieerd, maar vooral de leerling wordt er
beter van. En daar draait het uiteindelijk allemaal om.”

16:58 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.