17-09-08

Jong VLD tegen quota voor Nederlandstalige muziek

Jong VLD is het ten stelligste oneens met het voorstel van Vlaams Minister van Media Geert
Bourgeois om een minimumquotum voor Nederlandstalige muziek aan de openbare radiozenders
op te leggen. Jong VLD vindt dat de overheid niet moet bepalen naar welke muziek de Vlaming
moet luisteren.
Jong VLD is er van overtuigd dat de luisteraar zelf wel zal beslissen of hij al dan niet meer
Nederlandstalige muziek wil horen. Als dat zo zou zijn, komt dat ongetwijfeld naar boven in
marktstudies die de openbare en commerciële omroepen uitvoeren en zullen zij daar zeker op
springen. Muziekkeuze moet niet opgelegd worden door de overheid, maar door de luisteraar
zelf.
In 2002 en 2004 lanceerde Margriet Hermans nog gelijkaardige voorstellen voor minimumquota
voor Nederlandstalige muziek. De jonge liberalen zijn tevreden dat Margriet Hermans haar
ideeën nu herziet en dat ze Jong VLD volgt in het verzet tegen deze quota. Anderzijds pleit
Margriet voor een puur Nederlandstalige zender. Jong VLD heeft niets tegen zo’n zender, maar
dan moet die wel door de privésector en zonder overheidssteun gelanceerd worden. Misschien
kan Margriet met haar naamsbekendheid zelf aan de kar van dit initiatief trekken? Als er zo’n
nood aan is, moet dit zeker lucratief zijn.
Deze hele discussie is, na het opdoeken van Radio Donna, nog maar eens een teken aan de
wand dat de populaire zenders van de VRT beter geprivatiseerd zouden worden. Het
onderscheid tussen openbare en commerciële is immers klein en de privésector heeft de laatste
jaren al met enkele sterke voorbeelden aangetoond dat ons radiolandschap perfect in privéhanden
zou functioneren. En fundamenteel is het uiteraard geen overheidstaak om voor
radioamusement te zorgen.
Jong VLD staat versteld van de bemoeizucht van minister Bourgeois en Vlaams
Volksvertegenwoordiger Margriet Hermans. In plaats van de radioprogrammatie te proberen
beïnvloeden, zouden Vlaamse Regering en Parlement beter beginnen werken aan de
privatisering van de openbare amusementszenders.

21:36 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.