03-02-09

Jong VLD wil inspanningen voor een moderne arbeidsmarkt

Vandaag werden nieuwe Vlaamse werkloosheidscijfers gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de
economische crisis nu ook ten volle toeslaat in Vlaanderen. Een algemene stijging van 10%
op jaarbasis, met een nog sterkere stijging bij mannen (+18,3%) en jongeren (+22,7%). Jong
VLD is bijzonder verontrust over deze cijfers.
Vlaanderen of België, als de meest geglobaliseerde regio’s ter wereld, kunnen op zichzelf
het economisch klimaat niet beïnvloeden. Vlaanderen kan wel investeren in een moderne
arbeidsmarkt, zodat we zo snel mogelijk de vruchten plukken indien de economie herneemt.
Philippe De Backer, voorzitter Jong VLD stelt: “Eerder dan de crisis te ondergaan, zouden de
regeringen beter anticiperen, en maatregelen nemen die ervoor zorgen dat bedrijven snel
nieuwe mensen zullen aannemen wanneer het economisch iets beter gaat."
Traditioneel duurt een economische recessie veel langer in Vlaanderen dan in andere West-
Europese economieën of de Verenigde Staten. Hoofdoorzaak blijft onze rigide en
verouderde structuur van onze arbeidsmarkt. Dit maakt het bedrijven moeilijk om in moeilijke
tijden mensen te houden en in goede tijden om mensen aan te nemen.
Jong VLD ziet echter niets in de traditionele subsidie- en uitkeringenpolitiek die minister
Vandenbroucke (SP.A) en minister Milquet (CDH) voorstellen. Als jonge liberalen willen we
een échte, globale toekomstvisie, die geen heilige huisjes spaart.
Voorzitter Philippe De Backer stelt: "De crisis is diep en nog lang niet over, daarom is er nu
nood aan echt politiek leiderschap, dat de mensen een lange-termijn perspectief biedt. Indien
politici de moed zouden hebben onze arbeidsmarkt te hervormen, zou ons land vooraan
kunnen staan indien de economie herneemt."
Concreet moet dringend werk worden gemaakt van:
 een afschaffing van de verschillende statuten voor arbeiders en bedienden
 een eenvormige regeling voor alle vormen van flexibel werken
 het fiscaal aantrekkelijk maken van alle vormen van "kleine-"dienstenarbeid
 een versoepeling van het ontslagrecht.
Jong VLD is ervan overtuigd dat een sterke reactie van de overheid nodig is, maar deze
moet vooruit kijken, in plaats van proberen ter plaatse brandjes te blussen. Indien we onze
arbeidsmarkt niet hervormen, zullen het immers eerst of uitsluitend de sterken zijn die terug
aan het werk kunnen, terwijl de zwakkeren voor jaren tot werkloosheid gedwongen worden
en in de kou blijven staan.

16:29 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.