30-03-09

Jong VLD wil gelijke fiscale behandeling van de erfenis

Gisteren kondigden Open Vld-volksvertegenwoordigers Schiltz en Van Cauter een wetsvoorstel aan dat de erflater de vrije keuze geeft over wat hij met zijn nalatenschap wil aanvangen. Jong VLD is verheugd dat haar standpunt hierdoor een eerste stap richting realiteit krijgt. Tegelijk pleiten de jonge liberalen er echter voor om een gelijkaardige stap in de fiscaliteit te zetten.
Tijdens de verderzetting van het laatste Open Vld-congres “Vrijheid en solidariteit” op 14 maart stond het thema “Van modelgezin naar modern gezin” op de agenda. Jong VLD verdedigde daar haar visie op het erfenisrecht die door het congres volmondig overgenomen werd.
Zo moet voor de jonge liberalen de erfenis vrij besteedbaar worden. Nu bepaalt de wetgeving nog dat een belangrijk deel naar de rechtstreekse erfgenamen moet gaan. Jong VLD vindt dat dit niet door de wetgever moet opgelegd worden, maar dat elk individu het best geplaatst is om zelf te bepalen naar wie zijn of haar erfenis moet gaan. Jong VLD wil hier meer keuzevrijheid aan de erflater geven. De twee Open Vld-volksvertegenwoordigers brengen dit Jong VLD-standpunt nu in de praktijk met hun nieuw wetsvoorstel.
Er blijft echter nog een tweede drempel bestaan voor de vrijmaking van de erfenis. Op gewestniveau worden de successierechten op de erfenis vastgelegd. Naargelang het bedrag dat men erft, kan het tarief oplopen van 3% voor rechtstreekse erfgenamen tot 30% voor broers en zussen, of zelfs 45% voor andere personen, maar liefst 15 keer meer. Voor hogere bedragen kunnen de tarieven voor niet-verwanten zelfs oplopen tot een hallucinante 65%.
Zolang deze sterk uiteenlopende fiscale behandeling blijft bestaan, zal er nooit sprake kunnen zijn van een vrije besteding van de erfenis. Jong VLD pleit ervoor dat het Vlaams Parlement dit dossier na de verkiezingen opneemt. Voor de jonge liberalen moeten de tarieven van de successierechten geüniformiseerd worden en niet langer discrimineren op basis van verwantschap. Daarbij moeten de laagste tarieven uiteraard het uitgangspunt zijn en niet de hoogste, die toch vaak via allerlei constructies omzeild worden.
Voorzitter Philippe De Backer: “Jong VLD is blij dat haar standpunt om de erfenis vrij te maken navolging krijgt in de Kamer. Wij steunen dan ook volledig het initiatief van Willem-Frederik en Carina. Tegelijk moet natuurlijk ook de Vlaamse fiscaliteit aangepast worden. Die mag niet langer discrimineren naargelang de verwantschap met de erflater.” Jong VLD roept de nieuwe Open Vld-fractie dan ook op om hierrond na de verkiezingen een initiatief te nemen.

18:05 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |