07-06-09

Jong VLD wil lagere uitstoot wagenpark overheid


Jong VLD wil dat de overheid het goede voorbeeld geeft, ook in de milieuproblematiek. Daarom
moet zij de uitstoot van haar eigen personenwagenpark beperken tot 130g CO2 per km tegen
2012. Dit is een van de 10 punten voor 7 juni van Jong VLD.
Op 17 december 2008 keurde het Europese Parlement een nieuwe reglementering goed m.b.t.
de CO2-uitstoot van voertuigen. Daarin werd een norm van gemiddeld 130g CO2 per km
vastgelegd voor passagiers- en lichte vracht voertuigen. Na deze goedkeuring hebben reeds
verschillende grote internationale bedrijven het initiatief genomen om een CO2-doelstelling te
zetten voor hun vloot onder het motto van Corporate Social Responsibility.
Zo’n initiatief hoeft niet enkel in de privésector te gebeuren maar ook in de publieke sector.
Overheden stellen doelstellingen voorop en zetten via regels en incentives bedrijven en
particulieren aan tot bepaald gedrag. Dan is het maar normaal dat zij hier ook zelf aan
meewerken en zelfs voorop lopen. Zo geven zij ook meer kracht aan de vooropgestelde
doelstellingen.
Daarom pleit Jong VLD er voor dat de Vlaamse overheid zich inzet om een gemiddelde uitstoot
van 130g CO2 per km voor het eigen personenwagenpark te realiseren tegen 2012.
De overheid kan ook helpen om auto’s op waterstof of elektriciteit haalbaar te maken. Nu zijn er
nauwelijks aangepaste tankstations omdat er weinig aangepaste wagens rondrijden, waardoor er
weer geen stations komen, waardoor… Als de overheid zou overschakelen, worden deze stations
wel aantrekkelijk en kan deze technologie eindelijk van de grond raken.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het is maar evident dat de overheid zelf het goede voorbeeld
geeft. Zij moet niet alleen doelstellingen uitvaardigen, maar ook zelf actief meewerken aan het
realiseren ervan. Daarom moet zij zorgen dat haar personenwagenpark tegen 2012 minder dan
130g CO2 per km uitstoot.”

22:18 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.