08-06-09

Jong VLD vraagt herbronning en verandering

Voor Jong VLD maken deze ontgoochelende verkiezingsuitslagen pijnlijk
> duidelijk dat Open Vld er vandaag niet in slaagt om een geloofwaardig en
> offensief liberaal verhaal te brengen dat mensen inspireert. Nochtans is
> dergelijk offensief liberaal verhaal noodzakelijk, niet alleen om in de
> toekomst verkiezingsoverwinningen te behalen, maar eerst en vooral om
> Europa, België en Vlaanderen uit deze crisis te trekken en voor te
> bereiden op de uitdagingen van een snel veranderende wereld in de 21e
> eeuw.
>
> Bezinningsperiode
>
> Daarom doet Jong VLD een oproep aan de liberale partij om vooruit te
> kijken en zich te wapenen voor de toekomst. Het blijkt duidelijk dat de
> liberale partij nood heeft aan een bezinningsperiode, waarin ideologische
> herbronning centraal staat. Uit zijn eigen bronnen moet en kan het
> liberalisme de inspiratie putten voor zijn vernieuwing die, consequent
> doorgedacht en toegepast, synoniem zal zijn van radicalisering.
>
> Idealisme
>
> De verkiezingsuitslag heeft voor Jong VLD één ding pijnlijk duidelijk
> gemaakt: de huidige generatie van woordvoerders en marketeers heeft
> gefaald in haar opzet om de successen van het verleden te bestendigen.
> Politiek draait om idealisme, bezieling, passie, ideologie en ideeën, een
> coherente visie omtrent de toekomst van onze maatschappij, die niet
> vervangen kan worden door een vaag liberalisme à la carte of inzetten op
> de status-quo.

18:54 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

07-06-09

Jong VLD wil één zetel voor het Europees Parlement Actie donderdag 28 mei om 17u00 – Luxemburgplein, Brussel

Na de verkiezingen van juni kan een nieuwe groep europarlementairen beginnen met de
maandelijkse verhuis tussen Brussel en Straatsburg. Jong VLD herhaalt haar pleidooi voor één
zetel voor het Europees Parlement. Morgen illustreren de jonge liberalen dit met een stoelendans
op het Luxemburgplein te Brussel.
Twaalf keer per jaar verhuizen alle parlementariërs met hun medewerkers en hun dossiers voor een
weekje van Brussel, waar het Europees Parlement haar dagdagelijkse taken vervult, naar
Straatsburg voor de plenaire sessies. Een valabele reden hiervoor heeft nog niemand kunnen
geven. De kostprijs van deze maandelijkse verhuis, enkel om Frankrijk te plezieren, wordt geschat
op 200 miljoen euro. Daarnaast blijft het gebouw in Straatsburg 40 weken per jaar leeg staan.
Naast de financiële impact, is deze verhuis ook slecht voor het milieu.
Jong VLD wil dan ook opnieuw een oproep lanceren om het Europees Parlement één zetel te
geven en deze verkwisting van middelen stop te zetten.
Jong VLD is een groot voorstander van de Europese Unie. Helaas hollen uitwassen als deze
maandelijkse verhuis de steun van de bevolking voor het Europese project uit en geven ze
gedroomde munitie aan eurosceptici. Daarom steunt Jong VLD de campagne van het Zweedse
liberale Europarlementslid Cecilia Malmström. Zij verzamelde ondertussen al meer dan 1,25 miljoen
handtekeningen om het Europees Parlement enkel in Brussel te laten vergaderen.
Jong VLD zet haar standpunt kracht bij door een actie. Met een stoelendans willen we de idiotie
van deze maandelijkse verhuis illustreren. Deze actie gaat door op donderdag 28 april en dit voor
het Europees Parlement op het Luxemburgplein te Brussel. We starten om 17u00.
Voorzitter Philippe De Backer: “Als jonge liberalen staan wij achter het Europees project. Maar deze
idiote maandelijkse verhuis naar Straatsburg moet ophouden. Deze geldverkwistende stoelendans
is totaal nutteloos. Vergelijk het met een multinational die elke maand het voltallige personeel drie
weken in België en een week in pakweg Oostenrijk zou laten werken. Dat zouden aandeelhouders
en vakbonden toch ook niet toestaan? Willen we de bevolking achter de Europese Unie scharen,
kunnen we dit soort zaken missen als kiespijn. ”

22:22 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jong VLD wil recht in derde graad secundair Reacties handtassendiefstal Geraardsbergen tonen noodzaak aan

Jong VLD pleitte in haar 10 punten voor 7 juni voor het invoeren van een vak ‘recht’ in de derde
graad van het secundair onderwijs. De reacties die de voorbij dagen hoog oplaaiden na de
gewelddadige handtassendiefstal in Geraardsbergen tonen de noodzaak hiervan nog eens aan.
Het is essentieel voor het voortbestaan van de rechtstaat dat zij mee gedragen wordt door
eenieder en dat er voldoende bewustzijn bij de bevolking is. Het onderwijs speelt hier een
belangrijke rol.
De voorbije dagen zagen we heel wat reacties verschijnen op fora over de jammerlijke overval op
een 64-jarige vrouw in Geraardsbergen. Toen de verdachten door de parketten vrijgelaten
werden wegens onvoldoende aanwijzingen van schuld, was het hek helemaal van de dam. De
roep om een strengere justitie, harde straffen, bootcamps, … klonk luid, net zoals de verwijten
over doofpotoperaties en complotten van magistratuur en politiek.
Dit alles terwijl het tot de essentie van onze rechtstaat behoort dat burgers niet zomaar kunnen
aangehouden blijven, dat men onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, dat de magistratuur
onafhankelijk werkt en dat ook de verdediging haar rechten heeft. Daarnaast is er nog de
specifieke behandeling van minderjarigen. Het feit dat de oorspronkelijk aangehouden jongeren
niets met deze zaak te maken hadden, maakt het belang van deze principes nog eens extra
pijnlijk duidelijk.
Mediagenieke zaken zoals deze brengen al te vaak dezelfde reacties voort. Zaken als deze
zouden echter moeten gekaderd worden in de context van ons rechtssysteem. Om toekomstige
generaties hier alvast voor te wapenen, pleit Jong VLD voor de invoering van een algemeen vak
‘recht’ in de derde graad secundair onderwijs. Daarin moeten de belangrijkste rechten en
vrijheden, hun historische achtergrond, de fundamenten van onze rechtstaat en de belangrijkste
principes uit het burgerlijk en strafrecht aan de leerlingen over te brengen.
Onze maatschappij is gebaseerd op een aantal basisrechten die elk individu beschermen. De
kennis van die rechten is belangrijk voor het eigen leven en voor het omgaan met bepaalde
maatschappelijke fenomenen en vormt mee het fundament van onze samenleving. De invoering
van een vak recht in het secundair moet alvast jongeren in staat stellen om het belang van de
rechtstaat beter te begrijpen, en zal er mee voor zorgen dat de grondbeginselen van onze
samenleving op een ruimere wijze gedragen worden in onze maatschappij.

22:20 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jong VLD wil lagere uitstoot wagenpark overheid


Jong VLD wil dat de overheid het goede voorbeeld geeft, ook in de milieuproblematiek. Daarom
moet zij de uitstoot van haar eigen personenwagenpark beperken tot 130g CO2 per km tegen
2012. Dit is een van de 10 punten voor 7 juni van Jong VLD.
Op 17 december 2008 keurde het Europese Parlement een nieuwe reglementering goed m.b.t.
de CO2-uitstoot van voertuigen. Daarin werd een norm van gemiddeld 130g CO2 per km
vastgelegd voor passagiers- en lichte vracht voertuigen. Na deze goedkeuring hebben reeds
verschillende grote internationale bedrijven het initiatief genomen om een CO2-doelstelling te
zetten voor hun vloot onder het motto van Corporate Social Responsibility.
Zo’n initiatief hoeft niet enkel in de privésector te gebeuren maar ook in de publieke sector.
Overheden stellen doelstellingen voorop en zetten via regels en incentives bedrijven en
particulieren aan tot bepaald gedrag. Dan is het maar normaal dat zij hier ook zelf aan
meewerken en zelfs voorop lopen. Zo geven zij ook meer kracht aan de vooropgestelde
doelstellingen.
Daarom pleit Jong VLD er voor dat de Vlaamse overheid zich inzet om een gemiddelde uitstoot
van 130g CO2 per km voor het eigen personenwagenpark te realiseren tegen 2012.
De overheid kan ook helpen om auto’s op waterstof of elektriciteit haalbaar te maken. Nu zijn er
nauwelijks aangepaste tankstations omdat er weinig aangepaste wagens rondrijden, waardoor er
weer geen stations komen, waardoor… Als de overheid zou overschakelen, worden deze stations
wel aantrekkelijk en kan deze technologie eindelijk van de grond raken.
Voorzitter Philippe De Backer: “Het is maar evident dat de overheid zelf het goede voorbeeld
geeft. Zij moet niet alleen doelstellingen uitvaardigen, maar ook zelf actief meewerken aan het
realiseren ervan. Daarom moet zij zorgen dat haar personenwagenpark tegen 2012 minder dan
130g CO2 per km uitstoot.”

22:18 Gepost door jong vld Sint-Truiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |